Vælg en side

Fortsat udvikling i lokalsamfund

Vi skal investere i vores lokalsamfund, så der også om 5 og 10 år er lokale arbejdspladser, aktivt og bredt foreningsliv og lokale skoler og daginstitutioner.

Som barn boede jeg selv i en mindre by udenfor Hjørring i Nordjylland, med en lille lokal skole, købmand, bager og både idrætsforening og spejderklub, men mine teenageår og det meste af mit voksenliv har jeg boet i “storbyen” Viborg, hvor der ikke bare én skole, men mange skole i alle størrelser og har det nærmeste supermarked ikke lige det man skal have er der aldrig ret langt til det næste. Men storbyen manglede også den nærhed og tryghed, jeg selv husker der var ved at vokse op i en lille by, hvor alle kender hinanden, på godt og onde, noget jeg gerne ville give mine egne børn og blandt andet derfor flyttede vi til Stoholm, da børnene nærmede sig skolealderen.

Men hvad jeg ikke kunne se som barn, men nu ved som voksen, er at trygheden og udvikling i de små lokalsamfund ikke bare kommer af sig selv – det er noget der aktivt skal arbejdes for og det kræver en indsats af både politikere og lokalsamfundet.

Jeg mener at vi skal:

  • have bedre og flere cykelstier på indfaldsvejene til skolebyerne
  • sikre pasningstilbud til de allermindste børn i lokalområdet
  • skabe bæredygtige lokale skoler udenfor Viborg by
  • have bedre mulighed for bus og tog i oplandet

Hvis du er enig håber jeg du dele budskabet OG sætte dit kryds ved Simon Højer til både byråds- og regionsvalget.

De lokalområder, der trives og udvikles drives i høj grad af et stærkt engagement fra lokale frivillige og foreninger, der brænder for deres lokalsamfund. Det skal vi som byråd og kommune støtte op om ved både at sikre de overordnede rammer som infrastruktur og børnepasning og ved at støtte op om lokale projekter skabt af de lokale ildsjæle.

En ordentlig infrastruktur er vigtigt for at for at skabe balance i en stor kommune som Viborg, hvor vi har en stærk hovedby i midten, men også skal bevare og passe på de mindre byer i kommunen. Det skal være muligt at bosætte sig i de mindre byer og stadig gå på arbejde eller i skole i f.eks. Viborg, Bjerringbro eller Skive. Derfor skal vi udbygge og vedligeholde de mange kilometer veje der binder kommunens byer sammen på kryds og tværs.

Der skal være plads til både tung trafik og personbiler på hul-fri veje og langt flere steder skal vi kigge på mulighederne for at anlægge cykelstier med et særligt fokus på skole- og foreningsliv så flere børn og unge trygt kan tage cyklen i skole, til fodbold eller spejder.

Sidste, men ikke mindst, så skal vi stoppe med at spare penge på offentlig transport og nedlægge buslinjer fordi alle afgange ikke er lige godt benyttet. Busser og tog er vigtige, hvis vores børn og unge skal kunne komme fra til og fra skole og fritidsaktiviteter eller man som ældre kan blive boende i sit lokalsamfund og stadig selv komme rundt eller få besøg uden egen bil. Selvfølgelig skal vi ikke køre rundt med store tomme dieselbusser, hvis vi kan undgå det, men i stedet for bare at nedlægge ruter uden et alternativ skal vi kigge på nye måder at drive offentlig transport. Vi skal udvikle nye både grønne og fleksible løsninger, så man stadig kan bo uden for Viborg by og ikke have hverken én eller to biler i hustanden.

Børnefamilier der bliver boende eller flytter til de mindre byer er vigtigt, hvis vi skal bevare liv i de mindre samfund på den lange bane også. Et vigtigt element i det er ordentlige lokale pasningstilbud til de mindste og bæredygtige skoler i lokalområdet til de lidt større børn. Det var noget af min hustru og jeg selv lagde væk på da vi byttede Viborg ud med Stoholm og jeg ved derfor hvor vigtigt det er og det vil jeg kæmpe for at bevare og udbygge.

Et foreningsliv med sport og andre aktiviteter til både børn og voksne er også vigtigt for livet og sammenholdet i de mindre byer. Det er derfor vigtigt at vi fortsat har fokus på blandt andet at udbygge halkapacitet, bygge foldboldbaner eller energirenovere klubhuse udenfor Viborg by også.

Når uheldet er ude

Når uheldet er ude

Det må ikke være geografien der afgør om du får den rette hjælp i tide, hvis uheldet er ude og du har brug for sundhedsvæsnet

læs mere
Tryg hele livet

Tryg hele livet

Når jeg bliver spurgt om, hvorfor jeg vælger at stille op i politik og hvad jeg vil kæmpe for kan det siges med 3 ord: Tryg hele livet

læs mere