Vælg en side

Ønsket om ny skole i Stoholm er bestemt ikke nyt. Drømmen er noget der med rette har fyldt en del i snakken lokalt i tæt på et årti og gode lokale kræfter har da heller ikke forspildt mange chancer for at holde projektet i frisk erindring hos os politikere, med både indlæg i aviserne, høringssvar og invitationer til møder om emnet.

Nu ser det så ud til at drømmen nærmer sig virkeligheden lidt mere, efter at både Socialdemokratiet og Venstre har spillet ud med en forhøjelse af det afsatte beløb til renovering af skolen, så der, hvis det bliver vedtaget, afsættes i alt 90 mio. til Stoholm skole. Det ser vi med konservative øjne meget positivt på, hvis vi kan finde finansieringen til det.
Samtidigt skal vi kigge på om en renovering af de eksisterende bygninger stadig er den rette løsning eller om vi, når vi skal bruge så mange penge, ikke kan få helt ny skole, for i omegnen af samme beløb. Det vil give meget mere mening i forhold til både efterfølgende vedligehold samt indretning og indhold i en moderne skole.

Vi ser derfor gerne fra konservativ side, at der sammen med en forhøjelse til de 90 mio. træffes en endelig beslutning om, hvor vidt pengene skal bruge på renovering af den eksisterende matrikel eller om vi får mere for pengene ved at bygge helt nyt.

Vi er også midt i en proces omkring fremtidens skolevæsen i Viborg Kommune og den må ikke blive kortsluttet af en budgetbeslutning om ny skole i Stoholm. Vi skal derfor undlade at lægge os fast på hverken placering eller sammenlægning med evt. andre skoler på nuværende tidspunkt, men lade den proces vi selv har sat i gang køre færdig.
Både elever, ansatte og lokalsamfundet har dog brug for en afklaring af om vi politisk ønsker renovering eller ny skole, så vi kan få lukket ned for den usikkerhed, som gentagne udskydelser og manglende beslutninger allerede har givet. Lad os derfor allerede i år træffe en beslutning om renovering eller ny skole en gang for alle. Der er ingen tvivl om at helt ny skole vil være min personlige prioritet.

Ovenstående læserbrev er oprindeligt bragt i Viborg Stifts Folkeblad d. 019/08 2020
https://viborg-folkeblad.dk/artikel/konservative-ser-gerne-ny-skole-i-stoholm