Vælg en side

Læserbrev: “Oprør mod uniformspligt”. Så dramatisk lyder overskriften på en artikel i torsdagens udgave af avisen, hvor man kan berette om, at en medarbejder på vores lokale plejehjem her i Stoholm har skiftet uniformsbukserne ud med egne shorts her i sommervarmen, hvilket er et brud på en politisk besluttet uniformspligt.

Som byrådsmedlem og medlem af ældre- og aktivitetsudvalget forventer jeg selvfølgelig, at vores dygtigere medarbejdere følger de regler og retningslinjer, som vi udstikker politisk. Uniformen tjener et formål i forhold til hygiejne, men den giver en også en genkendelighed hos de borgere, som får besøg af nogle gang (for) mange forskellige medarbejdere i løbet af en uge.

Jeg synes derfor, at kravene om uniform til vores medarbejdere i ældreplejen er helt på sin plads og som udgangspunkt derfor også skal efterleves.

Når det så er sagt er regler ikke ufejlbarlige, og hvor meget vi end prøver, kan vi ikke tage forbehold for alle undtagelser, når vi laver dem. Jeg har stor tiltro til vores ledere ude på de enkelte institutioner, og i min bog skal der være plads til, at de i særlige situationer, som nu hvor vi nærmer os en af de største hedebølger i mands minde, kan give midlertidig dispensationer til f.eks. korte bukser, så længe det ikke bliver reglen frem for undtagelsen. Og selvfølgelig under forudsætning af, at det kan forsvares rent fagligt i forhold til f.eks. hygiejne og samtidigt kan være med til forbedre arbejdsmiljøet i sommervarmen.

De nuværende regler om uniform er vedtaget før min tid, så om de giver dette ledelsesrum ved jeg ikke. Jeg vil derfor bede forvaltningen om en gennemgang af reglerne og de overvejelser, der ligger bag, så vi som udvalg på et kommende udvalgsmøde kan tage stilling til, om de skal tilpasses, så de bedre sikrer både formålet med uniformen og hensynet til medarbejdernes ve og vel.

Forsat god – og varm – sommer til jer alle sammen ønskes i herfra.

Læserbrev oprindeligt bragt i VSF d. 26. juli 2018
https://viborg-folkeblad.dk/laeserbrev/Svaert-at-tage-hoejde-for-saadan-en-hedeboelge/artikel/384773