Vælg en side

Da jeg valgte at gå ind i politik, var det blandt andet, fordi jeg ville være med til at gøre en positiv forskel for børnene i vores kommune, blandt andet ved at skabe nogle mere fleksible rammer for børnefamilierne.

De fleste er enige om, at børn har brug for omsorg, tryghed og kærlighed, og at især de første år af deres liv er utroligt vigtige for deres udvikling senere i livet, hvilket blandet andet også ses på det meget store fokus, der været på bedre normeringer i dagtilbud både lokalt og på landsplan.

Derfor har en af mine mærkesager, som jeg har kæmpet for, siden jeg blev valgt ind i Viborg Byråd, været, at Viborg Kommune skulle lade pengene følge barnet og indføre tilskud til pasning af eget barn.

På landsplan er tendensen klar, og flere og flere kommuner indfører tilskuddet – i 2017 var det kun 40 procent, der gjorde det, men i 2021 tilbyder 60 procent af landets kommuner tilskuddet, og flere ser ud til at komme til. Men i Viborg har det indtil videre ikke været muligt at samle et flertal for det, trods stærkt konservativt ønske om det i de seneste to års budgetforhandlinger.

Men efter det seneste møde i børne- og ungdomsudvalget (BUU) ser det nu ud til, at der endelig er lys for enden af tunnelen, og vi er tættere på mål end nogensinde før. På dagsordenen var nemlig, som resultat af konservatives kamp for tilskuddet, en drøftelse af netop mulighederne for at indføre tilskuddet.

Hvor det tidligere er blevet blank afvist, lykkedes det denne gang at opnå enighed om at arbejde videre med planerne, således at vi på næste møde i BUU kan få alle beregninger og tal fremlagt og forhåbentligt endeligt vedtage, at Viborg Kommune fra januar 2022 indfører tilskud til pasning af eget barn for børn i vuggestuealderen.

Lykkes det at nå helt i mål, kan Viborg endelige skrive sig ind i rækken af kommuner, der ser værdien i at investere i familierne og børnenes trivsel ved at lade pengene følge barnet, og understøtte forældrenes mulighed for at vælge den pasningsform, som passer bedst i deres situation.

Ovenstående læserbrev er oprindeligt bragt i Viborg Stifts Folkeblad d. 12/08 2021
https://viborg-folkeblad.dk/artikel/endelig-håb-om-bedre-familiepolitik-i-viborg-kommune