Vælg en side

Familier med balance mellem arbejde og fritid, giver forældre med mere overskud. Forældre med overskud giver glade og sunde børn. Børn to i højere grad vokser op og robuste voksne. Derfor er familiepolitik og gode rammer for børnefamilier kernevelfærd.

Mens EU begrænser familiernes frihed, ved at forringe mulighed for frit at fordele barsel, så går vi i Viborg kommune heldigvis den modsatte vej, når det kommer til at sikre familierne mere frihed og selvbestemmelse.

Hvis du som forældre, indtil nu, har ønsket at prioritere, at dit barn skal vente med at starte i institution og blive i hjemmets trygge rammer, så kan du med kommunalt tilskud betale f.eks. en bedsteforælder for komme og at passe dit barn. Men vil du selv påtage dig opgaven, har der ikke været nogen hjælp at hente. Men det bliver heldigvis ændret nu.
På et møde i børne- og ungdomsudvalget i denne uge blev det nemlig besluttet at Viborg Kommune fremadrettet giver bedre rammer for familier, som ønsker at prioritere at gå hjemme længere tid med de allermindste. Fra 1. januar 2022 indfører vi tilskud til pasning af eget barn i alderen 0-2 år, en forslag jeg selv har været med til at bringe op i byrådet og udvalget. I første omgang kører ordningen i 2 år, men mit håb er at vi efter de 2 år kan gøre det permanent – jeg vil i hvert fald gøre mit for det.

På samme møde blev også fleksible deltidsplader i dagtilbud behandlet. Hvis man som forældre f.eks. arbejder deltid eller nat/weekend og derfor ikke har brug for en fuldtidsplads har man før kun haft mulighed for at vælge en formiddags- eller eftermiddagsplads, hvilket kan være svært at få til at passe med skæve arbejdstider.
Derfor indførte Viborg Kommune, på konservativt initiativ, en mere fleksibel model, og den nye ordning har nu kørt i et år og skulle derfor evalueres. Evalueringen viste, som forventet, at ordningen virker og familierne er glade for den øgede fleksibilitet, hvorfor et enig udvalg besluttede at lade ordningen fortsætte.
Vi er ikke helt i mål endnu, hvis de fleksible dagtilbud også skal passe til forældre med f.eks. vagter der ikke er ens fra uge til uge, men nu har vi et godt fundament at gå ud fra.

Dette er bare 2 eksempler på, at hvis vi tænker ud af boksen og gør tingene anderledes end vi plejer, kan vi gøre det nemmere at være børnefamilie i Viborg Kommune og også uden at det koster ekstra for familierne eller kommune og der er helt sikkert flere steder vi kan tilpasse systemet til familierne, fremfor at familierne skal tilpasse sig til systemet, hvis vi vil.

Ovenstående læserbrev er oprindeligt bragt i Viborg Stifts Folkeblad d. 17/09 2021
https://viborg-folkeblad.dk/artikel/bedre-tilbud-til-familier-med-børn